CUỘC THI
CUỘC THI UIT ACM ONLINE 1UIT - ACM Online 1 - Một cuộc thi trong hệ thống ACM Index chuẩn bị diễn ra. Nhanh tay đăng ký ngay
ACM/ICPCACM/ICPC
UIT ACM 3UIT - ACM 3. Cùng xem lại thông tin cuộc thi tại
UIT ACM 2UIT - ACM 2. Cùng xem lại thông tin cuộc thi tại
Chi tiết cuộc thi
UIT ACM 7
Tên rút gọn:uit_acm_7
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2016-2017
Lệ phí:
THAM GIA
NationOnline
Tên rút gọn:NationOnline
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
Warmup - Miền Trung
Tên rút gọn:WarmupCentral
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:200
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
Warmup - Miền Nam
Tên rút gọn:WarmupSouth
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:200
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
Warmup - Miền Bắc
Tên rút gọn:WarmupNorth
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:200
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
UIT ACM 6
Tên rút gọn:uit_acm_6
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
UIT ACM ONLINE I
Tên rút gọn:uitacmonline_1
Số thành viên:1
Hệ số UIT ACM's Index:100
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
UIT ACM V
Tên rút gọn:uitacm_5
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:
UIT ACM IV
Tên rút gọn:uitacm_4
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:KHÔNG TÍNH
Năm UIT ACM's Index:2014-2015
Lệ phí:
UIT ACM III
Tên rút gọn:uitacm_3
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:KHÔNG TÍNH
Năm UIT ACM's Index:2014-2015
Lệ phí:
Cửa sổ nổi
MỘT CUỘC THI SẮP DIỄN RA....THAM GIA NGAY! Bạn chưa đăng nhập vào website, để sử dụng nhiều tính năng hơn, hãy click vào đây để ĐĂNG NHẬP
Hỗ trợ