CUỘC THI
CUỘC THI UIT ACM ONLINE 1UIT - ACM Online 1 - Một cuộc thi trong hệ thống ACM Index chuẩn bị diễn ra. Nhanh tay đăng ký ngay
ACM/ICPCACM/ICPC
UIT ACM 3UIT - ACM 3. Cùng xem lại thông tin cuộc thi tại
UIT ACM 2UIT - ACM 2. Cùng xem lại thông tin cuộc thi tại
Chi tiết cuộc thi
UIT ACM 8
Tên rút gọn:uit_acm_8
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2016-2017
Lệ phí:
UIT ACM ONLINE VN
Tên rút gọn:uit_acm_online_vn
Số thành viên:1
Hệ số UIT ACM's Index:KHÔNG TÍNH
Năm UIT ACM's Index:2016-2017
Lệ phí:KHÔNG
UIT ACM 7
Tên rút gọn:uit_acm_7
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2016-2017
Lệ phí:
NationOnline
Tên rút gọn:NationOnline
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
Warmup - Miền Trung
Tên rút gọn:WarmupCentral
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:200
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
Warmup - Miền Nam
Tên rút gọn:WarmupSouth
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:200
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
Warmup - Miền Bắc
Tên rút gọn:WarmupNorth
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:200
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
UIT ACM 6
Tên rút gọn:uit_acm_6
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
UIT ACM ONLINE I
Tên rút gọn:uitacmonline_1
Số thành viên:1
Hệ số UIT ACM's Index:100
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:KHÔNG
UIT ACM V
Tên rút gọn:uitacm_5
Số thành viên:3
Hệ số UIT ACM's Index:300
Năm UIT ACM's Index:2015-2016
Lệ phí:
Cửa sổ nổi
Bạn chưa đăng nhập vào website, để sử dụng nhiều tính năng hơn, hãy click vào đây để ĐĂNG NHẬP
Hỗ trợ